REST endpoints

Herunder illustreres simpel brug af vores "test endpoint" til generering af bankoplader.

Test-endpointet understøtter 120 forskellige bankoplader og max 6 plader ad gangen.

Produktions-endpointet giver mulighed for op til 60 plader ad gangen og der er i princippet ikke nogen maksimum på antallet af plader der kan genereres.

Næste 6 »